Uğur Dündar bugünkü yazısı sözcü haberleri

Uğur Dündar – AKP ik­ti­da­rı, pa­zar­lık ma­sa­sı­na na­sıl otur­du?.. 1 sene önce  |  Sözcü

Ya­rım as­ra yak­la­şan mes­lek ha­ya­tım­da, bir ben­ze­ri­ne film­ler ve ro­man­lar­da rast­la­nı­la­bi­le­cek müt­hiş olay­la­ra ta­nık ol­dum....

Uğur Dündar: PKK ile pazarlık mağlubiyettir 1 sene önce  |  Sözcü

Sadettin Tantan, Apo’yla görüşmelerin bilinmeyenlerini anlattı: Sev­gi­li okur­la­rım, Ye­ni yıl­la bir­lik­te ül­ke gün­de­mi­nin bir nu­ma­ra­lı...

Uğur Dündar: “Yolsuzluk kul hakkı yemektir!” diyen Başbakan Erdoğan’a soruyorum… 1 sene önce  |  Sözcü

“Yolsuzluk çirkindir. Yolsuzluk kul hakkı yemektir ve haramdır!”Kim söylüyor bunları? Başbakan Erdoğan… Nerede söylüyor? Önceki...

Uğur Dündar: Boruyu döşeyenin kazancı insan hayatından daha değerli… 1 sene önce  |  Sözcü

Ar­ka­daş­lar ara­dı. Ulus­la­ra­ra­sı Ba­sın Ens­ti­tü­sü­’n­den (IPI) say­gın ga­ze­te­ci­ler gel­miş. Ül­ke­miz­de­ki ile­ri (!) ba­sın öz­gür­lü­ğü ko­nu­sun­da...

Uğur Dündar: Hani Başbakan Erdoğan yolsuzlukla mücadele ediyordu!.. 1 sene önce  |  Sözcü

Sevgili okurlarım, Siz bakmayın yan­daş medyanın çiz­diği toz pembe tablolara. AKP iktidarının politi­kaları her alanda...

Uğur Dündar: Erdoğan Bayraktar istifa etmeli… 1 sene önce  |  Sözcü

Sevgili okurlarım, Yaşadığımız olaylar karşısın­da bazen söyleyecek söz bulmakta zorlanı­yorum. Örneğin şu TOKİ rezaletine bakın....

Uğur Dündar: AKP patentli muhteşem demokrasi!.. 1 sene önce  |  Sözcü

İhaleye fesat karıştırmak, Zimmet,. Yolsuzluk. Kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık. Resmi evrak ve kayıtlar­da sahtecilik, Cürüm...

Uğur Dündar: “Muhteşem Yüzyıl” hayal ürünü ama “En Baskıcı Başbakan Belgeseli” sahici… 1 sene önce  |  Sözcü

Önceki gün “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin setindeydim. Hemen belirteyim, dekorlar dizinin adı gibi muhteşem. Sanki Topkapı...

Uğur Dündar: Hani Ortadoğu’yu biz inşa edecektik!.. 1 sene önce  |  Sözcü

Sev­gi­li okur­la­rım, Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız, çok de­ğil bir­kaç ay ön­ce, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı­mız Ah­met Da­vu­toğ­lu “Or­ta­do­ğu­’yu BİZ, ye­ni­den...

Uğur Dündar: Esnaf kan ağlıyor!.. 1 sene önce  |  Sözcü

Edir­ne­’de sa­bah… İşe git­me te­la­şı­nın ya­şan­dı­ğı sa­at­ler­de ke­penk­ler açı­lı­yor. Çar­şı­da­ki es­naf, ye­ni gü­ne, ne­re­dey­se sif­tah­sız...

Uğur Dündar: Müj­dat Ge­ze­n’­e kor­kunç komp­lo­yu, özel ör­güt mü kur­du?.. 1 sene önce  |  Sözcü

Ge­çen­ler­de Müj­dat Ge­zen Sa­nat Mer­ke­zi­’ne (MSM) yan­daş ga­ze­te­ler­den bi­ri­nin mu­ha­bi­ri (ga­ze­te ve mu­ha­bi­rin adıy­la, te­le­fon...

Uğur Dündar: Atatürk’ü anlamak ve anmak… 1 sene önce  |  Sözcü

Usta yazar, tarih araştırmacısı Tur­gut Özakman, kendisiyle yapılan bir röportajda“Biz, dahi yetiştiremedik. Dahi nedir bilmiyoruz....

Toplam 5 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12345