2014 vergi affı haberleri

Yerel seçim yaklaştı vergi affı gündemde 6 ay önce  |  Gündem

Eko­no­mi du­aye­ni Prof. Dr. Şük­rü Kı­zı­l-ot, ekim ayı so­nu iti­ba­riy­le baş­vu­ru sü­re­si bi­ten Var­lık Ba­rı­şı...